โปรเจค  Installation Forklift PM Extra Red Line 16 ดวง
ลูกค้า บริษัท นิปปอนสตีลลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน

ติดตั้ง Forklift PM Extra Red Line เพื่อสร้างขอบเขตโซนอันตรายรอบรถโฟล์คลิฟท์ ช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานทราบระยะห่างที่ปลอดภัยที่ควรถอยห่างจากรถโฟล์คลิฟท์ที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้

ระยะเวลาดำเนินงาน 3 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 175,385