ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation)

   บริการรับเขียนโปรแกรม PLC SCADA HMI ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ Automation ในโรงงานอุตสาหกรรม และเขียนโปรแกรม PLC-HMI Allan-Bradley, Mitsubishi,Siemens,Omron ฯลฯ SCADA Wonderware AVEVA,Wincc,Citec,QuickHMI ฯลฯ บริการออกแบบระบบการผลิตสำหรับควบคุมตัวแปรต่างๆ เช่นอุณหภูมิ, ความดัน, ระดับอัตราการไหล, เพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าและเพิ่มคุณภาพให้แก่การดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า 

   ด้วยประสบการณ์ในการทำโปรเจคด้าน Automation Solutions มากกว่า 10 ปี ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำและธุรกิจเอกชนรายย่อย ซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเสมอมา ในด้านคุณภาพของงานและทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญงานโดยเฉพาะที่สามารถดูแลโปรเจคตั้งแต่แรกจนถึงการส่งมอบงาน การันตีคุณภาพ 100 %  และบริการหลังการขายตลอดการใช้งาน พร้อมช่วยเหลือแก้ปัญหาหน้างาน

Visitors: 171,259