โปรเจค  Installation Forklift PM Red Line + U-Shaped Spot LED Light (Red)
ลูกค้า บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน

ติดตั้ง Forklift PM Red Line + U-Shaped Spot LED Light (Red) เพื่อสร้างขอบเขตโซนอันตรายรอบรถโฟล์คลิฟท์ ช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานทราบระยะห่างที่ปลอดภัยที่ควรถอยห่างจากรถโฟล์คลิฟท์ที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 173,671