โปรเจค  SCADA เครื่องสูบน้ำ 
ลูกค้า บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ออกแบบและเขียนโปรแกรม Program
SCADA เครื่องสูบน้ำ
ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 175,386