โปรเจค  Installation U-shaped spot LED light (Red)+PM Extra Red Line+PM BLUE ARROW
ลูกค้า บริษัท เซ็นทรัล เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน

ติดตั้ง U-shaped spot LED light (Red)+PM Extra Red Line เพื่อกำหนดขอบเขตการเคลื่อนที่ของรถโฟล์คลิฟท์

และติดตั้ง PM BLUE ARROW เพื่อบ่งบอกว่ารถโฟล์คลิฟท์กำลังเคลื่อนที่มา

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 173,682