โปรเจค  ระบบ IoT-Smart Fire Alarm ด้วยผลิตภัณฑ์ InKnow รุ่น IKA-RS232 ต่อใช้งานกับ Controller Fire Alarm Honeywell Notifier NSF-320
ลูกค้า บริษัท ดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ระบบ IoT - Smart Fire Alarm ต่อใช้งานกับ Controller Fire Alarm Honeywell Notifier NSF-320
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 173,672