โปรเจค  ระบบ IoT-Smart Fire Alarm Web Monitoring Center Controller Fire Alarm ของ
Notifier รุ่น NFS2-3030 และ NFS-320
ลูกค้า บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ต้องการ ตรวจสอบและควบคุมปุ่ม Reset /Acknowledge/Bell  ระบบ Fire Alarm ทุกโซนให้อยู่ศูนย์รวม
โดยผ่าน Web Browser แบบ Online 
ระยะเวลาดำเนินงาน 10-15 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 175,382