โปรเจค  ติดตั้งระบบ IoT-Smart Level Alarm ด้วยผลิตภัณฑ์ InKnow Alert
ลูกค้า บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำกัด.
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ออกแบบและติดตั้งระบบ  IoT-Smart Level Alarm แจ้งเตือนผ่าน LINE Application
ระยะเวลาดำเนินงาน 3-5 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 171,263