โปรเจค  ระบบ IoT-Smart Fire Alarm Web Monitoring Center 3 Station Controller Fire Alarm Nohmi Integlex and Nohmi N3060
ลูกค้า บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ต้องการ ตรวจสอบและควบคุมปุ่ม Reset /Acknowledge/Bell  ระบบ Fire Alarm ทุกโซนให้อยู่ศูนย์รวม
โดยผ่าน Web Browser แบบ Online
ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 175,382