โปรเจคระบบแจ้งเตือน Utility System ผ่าน LINE Application-Nissan

 

โปรเจค  ระบบแจ้งเตือน Utility System ผ่าน LINE Application ด้วยผลิตภัณฑ์ InKnow Alert รุ่น IKA-001 (I/O)
ลูกค้า บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติระบบแจ้งเตือน Utility System จำนวน 2 plant
ระยะเวลาดำเนินงาน 7 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 171,267