โปรเจค  HDMI Extender Fiber Optic For Monitor Fire Alarm System Project
ลูกค้า บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน HDMI Extender Fiber Optic For Monitor Fire  Alarm System Project
และ ติดตั้ง อุปกรณ์แจ้งเตือนผ่าน LINE Application
ระยะเวลาดำเนินงาน 5 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 175,386