โปรเจค  Notify Module InKnow RS232 With GE Edwards EST3 Fire Alarm Panel
ลูกค้า Villa Rachatewi (วิลล่า ราชเทวี) - คอนโดมิเนียม
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ติดตั้งระบบแจ้งเตือนFire Alarm แจ้งเตือนความผิดปกติผ่าน LINE App
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 173,673