โปรเจค Programming PLC & HMI for Conveyor


โปรเจค  Programming PLC & HMI for Conveyor
ลูกค้า TKK
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน Programming PLC Mitsubishi Invertor Mitsubishi & HMI Kinco
สำหรับควบคุมสายพาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 2 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 175,382