คุณสมบัติหลัก (Key Features)

1.การตรวจจับความเร็วอัจฉริยะ (Intelligent Speed Detection) :

 • ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์และตรวจจับความเร็วของยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่
 • ตรวจจับและบันทึกความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งเกินความเร็วที่กำหนด

2.การแจ้งเตือนทันที (Instant Alerts) :

 • ส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line ทันทีเมื่อมีการตรวจพบยานพาหนะที่วิ่งเกินความเร็ว
 • สามารถส่งรูปภาพที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อความแจ้งเตือน

3.การสตรีมวิดีโอสด (Live Video Streaming) :

 • ดูวิดีโอสดจากกล้อง IP ผ่านเว็บไซต์
 • รองรับการสตรีมวิดีโอคุณภาพสูง (สูงสุด 1080p)

4.การบันทึกและเก็บข้อมูล (Data Recording and Storage) :

 • บันทึกวิดีโอและข้อมูลความเร็วของยานพาหนะที่ตรวจพบ
 • จัดเก็บข้อมูลย้อนหลังสูงสุด 3 เดือน

 

การทำงานของระบบ (How It Works)

1.การติดตั้งกล้อง IP Camera :

 • ติดตั้งกล้อง IP Camera ในตำแหน่งที่ต้องการตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะ เช่น บริเวณถนนหรือที่จอดรถ
 • เชื่อมต่อกล้องกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.การเชื่อมต่อกับระบบ AI :

 • ระบบจะสตรีมวิดีโอจากกล้อง IP Camera ไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • ใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์ความเร็วของยานพาหนะในวิดีโอแบบเรียลไทม์

3.การตั้งค่าการแจ้งเตือน :

 • ผู้ใช้สามารถกำหนดความเร็วที่ต้องการให้แจ้งเตือนผ่านหน้าเว็บ
 • เมื่อระบบตรวจพบยานพาหนะที่วิ่งเกินความเร็วที่กำหนด จะส่งการแจ้งเตือนไปยัง Line ของผู้ใช้ทันที

4.การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล :

 • ระบบจะบันทึกวิดีโอของยานพาหนะที่วิ่งเกินความเร็วและจัดเก็บในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้ผ่านหน้าเว็บ


ประโยชน์ของการใช้ระบบ (Benefits)

1.ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น (Enhanced Safety) :

 • ระบบตรวจจับความเร็วช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด
 • การแจ้งเตือนทันทีช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงได้ทันที

2.การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ (Effective Law Enforcement) :

 • ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบันทึกวิดีโอและข้อมูลความเร็วสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตักเตือน

3.การลดการจราจรที่ไม่ปลอดภัย (Reduction of Unsafe Traffic) :

 • ช่วยลดจำนวนยานพาหนะที่ขับรถเร็วเกินกำหนดในพื้นที่ที่ตรวจสอบ
 • ส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ

4.ความสะดวกสบาย (Convenience) :

 • สามารถดูข้อมูลและรายงานผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • การแจ้งเตือนผ่าน Line ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลทันที

5.การปรับปรุงการจัดการจราจร (Improved Traffic Management) :

 • ข้อมูลและการวิเคราะห์ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปรับปรุงการจัดการจราจรในพื้นที่ที่มีปัญหา
 • ช่วยในการวางแผนและดำเนินมาตรการลดความเร็วที่มีประสิทธิภาพ


Visitors: 175,385