โปรเจค  ติดตั้ง InKnow Alert IKA-001 
ลูกค้า บริษัท ซีเอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE App โดยใช้ InKnow Alert อุปกรณ์แจ้งเตือนความผิดปกติผ่าน LINE Application
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 171,267