โปรเจค  Installation Forklift PM Blue Spot 10 ดวง
ลูกค้า บริษัท ซีล-อาเบกก์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้องการ/ปัญหาหน้างาน ติดตั้ง PM Blue Spot ด้านหน้าหรือด้านหลังรถโฟล์คลิฟท์เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้แก่ผู้ปฎิบัติงานทราบว่ารถโฟล์คลิฟท์กำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดบอดหรือจุดอับสายตาต่างๆ
ระยะเวลาดำเนินงาน 2 วัน
ส่งมอบงาน เรียบร้อย 100%
Visitors: 175,386