AI Camera Detector

Promotion พิเศษ !!!!

 

สั่งซื้อ Online ถูกกว่า 5 %

รหัสสินค้า : PM-AI-Camera-Detector

ราคา

0.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด
 

ลูกค้าสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้าตามบัญชีที่ระบุไว้ด้านล่าง หลังจากโอนเงินแล้ว  

กรุณาทำการ "แจ้งชำระเงิน" ผ่าน LINE ID : pm-io 

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้หลังจากได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงิน

 

 

ชื่อบัญชี บริษัท พีเอ็ม โซลูชั่น คอนโทรล จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย: สาขา เซนทรัล แจ้งวัฒนะ

เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 575-2-45498-3

 

 

Visitors: 173,681