• A-1855-S-8DI 4DO Ethernet I/O Remote Module
  4,275.00 บาท
  4,500.00 บาท  (-5%)

   

 • A-1855-8DI 4DO Ethernet I/O Remote Module
  4,275.00 บาท
  4,500.00 บาท  (-5%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • A-1851-16DI Ethernet Remote I/O Module
  4,275.00 บาท
  4,500.00 บาท  (-5%)

   

 • A-1860-8DI 4DO Ethernet Remote I/O Module
  4,275.00 บาท
  4,500.00 บาท  (-5%)

   

 • A-1869-8DO Relay Output Ethernet Remote I/O Module
  4,655.00 บาท
  4,900.00 บาท  (-5%)

   

 • A-1812-4AI 2DI 2AO Ethernet Remote I/O Module
  5,225.00 บาท
  5,500.00 บาท  (-5%)

   

 • A-1819-8AI Ethernet Remote I/O Module (Temperature Modbus TCP IO Remote Module)
  5,700.00 บาท
  6,000.00 บาท  (-5%)

   

Visitors: 171,259